Honza

User banner image
User avatar
  • Honza

Příspěvky

Tvé slovo ve svém srdci mám (Ž 119)

R: /: Můj Bože rád Tě poslouchám,Tvé slovo ve svém srdci mám. :/ 1. /: Miluji Tvé slovo, Bože, více než zlato, když Ty řekneš...

Písničky

Snídaně s Ježíšem

Učedníci znovu viděli Ježíše, mohli s ním trávit svůj čas, jedli lahodnou snídani, kterou pro ně připravil sám Ježíš, a k tomu všemu ještě měli...

Nezařazené

Bůh je milosrdný

R1: Chválím Tě, Bože, Ty jsi milosrdný. Můj dobrý Bože, Ty jsi milosrdný. R2: Navěky, navěky, navěky, navěky. 1. Ať řekne dům Izraelův: Bůh je...

Písničky

Křič hosana!

R: Ježíš z mrtvých vstal,Ježíš z mrtvých vstal, Ježíš z mrtvých vstal, křič hosana! 1. Ježíš tu přichází ve své slávě.Hosana, hosana, hosana Králi. Ježíš...

Písničky

Tajemství prázdné hrobky

Máte rádi tajuplné příběhy? Dnes slyšíme ten nejnapínavější tajuplný příběh, jaký byl kdy vyprávěn… Mohli bychom ho pojmenovat „Tajemství prázdné hrobky“. 1

Slůvko

Průvod pro Ježíše

Průvod na květnou neděli nám připomíná něco, co se odehrálo ve městě Jeruzalémě asi před 2000 lety. Ježíš a jeho učedníci šli do města Jeruzaléma....

Slůvko

Ani bratr ani sestra

1. /: Ani bratr, ani sestra, ale, Pane, jámusím více odpouštět. ://: Ano, já, ano, Pane, jámusím více odpouštět. :/ 2. /: Ani bratr, ani...

Písničky

Ukazovat prstem

Jednoho dne Pán Ježíš brzy vstal a šel do kostela. A jak tomu často bylo zvykem, kolem Ježíše se shromáždilo hodně lidí. Posadil se tedy...

Slůvko

Dobrý Bůh – Žalm 34

1. Dobrý Bůh. Tobě zpívám ke Tvé chvále.Dobrý Bůh. Chci Tě chválit neustále.Dobrý Bůh. Ty jsi pánů Pán největší.Dobrý Bůh. Všichni pokorní se těší. R:...

Písničky