Klára a Tonda

User banner image
User avatar
  • Klára a Tonda

Příspěvky

08. Nepromluvíš křivého svědectví

Zjednodušeně můžeme toto přikázání do dvou slov, která zní: nebdeš lhát! Proti osmému přikázání se prohřešuje ten, kdo si vymýšlí, lže, přetvařuje se, překrucuje pravdu...

Desatero

06. Nesesmilníš

Toto přikázání hovoří o čistotě. Čistota je, když vidíš něco krásného a je ti líto, když se to zničí… 24

Desatero

00. Proč dodržovat Desatero?

Dnes se nezaměříme na jedno konkrétní přikázání, ale zkusíme se zamyslet nad tím, proč vlastně Desatero dodržovat. Je to potřebné a neomezuje nás to…? 22

Desatero

05. Nezabiješ

Hodně lidí si myslí, že slovo nezabiješ znamená jinými slovy nezavraždíš a to je celé. Říkají si tedy: Pokud nikoho nezvraždím, nehřeším. V tomto přikázání...

Desatero

02. Nevezmeš jména Božího nadarmo

Druhé přikázání nás učí, že Boží jméno je svaté a že je máme vyslovavat s láskou a úctou. Bohu dokazujeme, že ho máme rádi, když...

Desatero

10. Nepožádáš statku bližního svého

Toto přikázání se dá vměstnat do jednoho jediného slova a tím slovem je: závist. Závist je lidská emoce projevující se touhou po něčem, co má...

Desatero

03. Pomni, abys den svateční světil

Jistě už jste se setkali se slovem biorytmus. Jde o události v živých organismech, které se rytmicky opakují. Celá řada biorytmů existuje v lidském organismu:...

Desatero