křesťanské PUSŤSITO nejen pro děti

320      27


3:02
8. Nepromluvíš křivého svědectví - Slůvko k Desateru od Kláry a Tondy 04.10.2020
6. Nesesmilníš - Slůvko k Desateru od Kláry a Tondy 26.06.2020
Proč dodržovat Desatero? - Slůvko k Desateru od Kláry a Tondy 06.05.2020
5. Nezabiješ - Slůvko k Desateru od Kláry a Tondy 30.04.2020
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo - Slůvko k Desateru od Kláry a Tondy 23.04.2020
10. Nepožádáš statku bližního svého - Slůvko k Desateru od Kláry a Tondy 14.04.2020
3. Pomni, abys den svateční světil - Slůvko k Desateru od Kláry a Tondy 04.04.2020